Čím nahradiť silné halogénové svetelné zdroje

Súčasný trend znižovania spotreby elektrickej energie sa uplatnil aj v osvetľovacej technike. Čelné miesto v tomto procese zaujímajú v prvom rade technológie LED diód, a keď sa nad týmto vývojom hlboko zamyslíme, uvedomíme si, že za posledných päťdesiat rokov sa toho v technickom pokroku uskutočnilo toľko, že bežný smrteľník ani nemá šancu všetko dianie do detailu monitorovať, nieto mu plne porozumieť.

hradný objekt

Jedným zo segmentov zdrojov umelého svetla sú aj LED reflektory, ktoré nahrádzajú svojich halogénových predchodcov, jedná sa o niekoľko typov svietidiel, odlišných päticami, tvarom, ale aj svojim výkonom. Je až neuveriteľné, že dnes dokážeme vyrobiť osvetľovacie teleso s výkonom 120 tisíc lúmen a súčasne s enormnou životnosťou 15 tisíc hodín, čo je v prepočte na dni pri dennom svietení zhruba päť hodín celkom osem rokov nepretržitej prevádzky. Tento LED reflektor 200 W dokáže plne zastúpiť halogénový reflektor s príkonom 1000 W, teda päťkrát vyšším, pritom životnosť halogénového zdroja je výrazne nižšia, približne tisíc hodín prevádzky.

osvetlenie pamiatok

Úspora financií za nákup nových svietidiel, ktoré nahrádzajú tie vyradené, a súčasne za spotrebu elektrickej energie, sa plne prejaví najmä pri nasadení vyššieho počtu svietidiel, čo sú napríklad prípady osvetľovania domov či historických pamiatok v mestách a obciach. Ak chcete napríklad osvietiť fasádu hradného objektu a urobiť ho atraktívnym pre jeho návštevníkov, spotrebujete tu celkom odhadom desať LED reflektorov s celkovým príkonom 2 000 W, a to je veľký rozdiel oproti existujúcemu modelu osvetlenia halogénovými reflektormi s celkovým príkonom 10 000 W.

Vysoké úspory môžu dosiahnuť nielen jednotlivci, ale aj obce a mestá vo svojich rozpočtoch, kedy nahradia existujúce verejné osvetlenie alebo ďalšie osvetľovacie telesá novou technológiou LED, výrazne úspornejšie, a tiež spoľahlivejšie.