Duchovné čaro NUMEROLOGIE

Zameriam sa na NUMEROLOGIU v celom článku. NUMEROLOGIA je súhra čísel ale aj dobrý biznis ktorý rozbehávam. Čiže zameriavam sa na veštenie začína sa mi dariť objednala som kyvadlo mala som aj predtým len sa mi prasklo. NUMEROLOGIA ako veda sa určuje podľa mena aj čísel. Vypočítava sa nasledovne podľa dátumu narodenia napríklad keď ste narodený 25.5. 1975 – sa vypočíta takto 2+5+5+1+9+7+5 to sa rovná 27 a toto číslo rozdelíme takto 2+7 sa rovná 9 je veľmi silné číslo je to najvyššie číslo liché v danej NUMEROLOGI reprezentuje úspech tiež dobrú prácu tie veľmi dobre zdravie človeka. Ľudia čo majú v NUMEROLOGI číslo 9 sú silný jedinci. Títo ľudia ho môžu využívať číslo 9 po celý život. Sú to múdri jedinci vládne tu planéta NEPTUN. Sú veľmi húževnatý tiež zodpovedný je im naklonená láska aj dobro. NUMEROLOGIA je stará niekoľko rokov tkvie tam tajomstvo vyvolených.

technika veštenia rôzne štýl

História hovorí že prvé zmienky NUMEROLOGIE siahajú až do starého GRECKA . Prvý znalec bol H. T jasnovidec aj veštec. NUMEROLOGIA  sa nachádza u všetkých národov. Zachovali sa tiež písomné pamiatky. Pokračovateľ bol tiež V.M  opísal NUMEROGIU ako deliacu na číselnú a aplikovateľnú. Podľa toho sa potom určuje a by to dostalo svoj pravý význam. NUMEROLOGIA obsahuje magický štvorec kde sa nachádzajú čísla je to súzvuk hry číselnej.  Ale naopak Aplikovateľná NUMEROLOGIA  nám dáva reálne čísla ktoré sa nachádzajú v reálnom svete. Čiže naše ktoré bežne používame v dátume narodenia. Obsahuje rozmery CHULOVEJ PYRAMIDY  tzv. vzdialenosť ktorá je medzi slnkom a zemou. NUMEROLOGIA má aj iný význam že človek ako jedinec sa stále stretáva pevných tiež v charakteristike tzv. súvislostiach napr. číslo jedna je celok zase 2 je skupina očí čiže pár ruky či nohy a to má pokračovanie.

vypočítaj si osud

Čo sa týka NUMEROLOGIE dá používať v dnešnej dobe už aj moderná  ktorá vychádza z Anglicka. Jej zrod siaha až do roku 1911 venoval sa tomu aj tzv. psychoanalýza S. F a iný. Čo sa týka odboru nie síce spočiatku zložitá ale kto ju ovláda resp. sa naučí pracovať čo sa týka toho má to v balíku . Ja verím na to robila som si na začiatku pred rokmi sama pre seba výklad podľa NUMEROLOGII presne do bodky mi vyšlo . Pred pár dnami som robila priateľovi a 100% presnosť. Jemu vyšlo koncové číslo 7je to záhadné číslo ľudia čo majú 7 sú veľmi uzatvorený tiež individualisti samotárske typy. Tiež veľmi zložito zapadajú do spoločnosti. Čiže podľa NUMEROLOGIE ich môžeme charakteristicky zobrať ako chladných jedincov. Takto podobne sa dá aj podľa čakier určiť aký je človek o tom nabudúce  bude inšpirovaný článok ako o biznise.