Dovolenka je dôležitá pre váš fyzický a duševný stav


1. Dovolenka môže znížiť riziko srdcového infarktu
Výskumníci zistili, že príležitosť na zníženie stresu a strávenie času s blízkymi osobami môže znížiť riziko srdcového infarktu o 30 percent u mužov a až 50 percent u žien.

dívka

2. Zlepšuje vaše duševné zdravie
Prieskum u takmer 1400 účastníkov štúdie o rakovine prsníka, kardiovaskulárnych ochoreniach a iných chorobách, ktorý vykonalo Centrum mysle a tela University of Pittsburgh, zistil, že voľný čas, vrátane prázdnin, prispel k pozitívnejším emóciám a menej negatívnym pocitom a depresiám.

3. Dovolenkové šťastie je nákazlivé
Psychológovia v oblasti životného prostredia zistili, že dobré vibrácie, ktoré prinášate späť z dovolenky, sa prenášajú na ľudí okolo vás – a čo viac, keď ide veľa ľudí  na dovolenku naraz, tieto vibrácie sa stanú vírusovou pandémiou šťastia!

4. Dovolenka zvyšuje vaše rezervy energie
Štúdie ukázali, že dovolenka obnovuje zásoby energie, čo uľahčuje prácu pri návrate do kancelárie. Byť v novom a dobrodružnom prostredí dokázalo, že zvyšuje kognitívnu flexibilitu, ktorá je pre váš mozog zdravá. Kognitívna flexibilita vám poskytuje mentálnu schopnosť prechádzať medzi rozmýšľaním o dvoch rôznych konceptoch a premýšľať o viacerých konceptoch súčasne. To znamená, že po dovolenke je pre vás jednoduchšie prijímať rozhodnutia týkajúce sa práce. Vydajte sa na cestu, vráťte sa spokojní, oddýchnutí a plní energie.

5. Robí vás šťastnejším počas celého života
Čím aktívnejší ste vo svojom voľnom čase a čím viac máte kontrolu nad svojim voľným časom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budete spokojní so svojim životom z celkového hľadiska.

žena

6. Podporuje rast osobnosti
Čo robíme a kde robíme, veľmi definuje, kto sme. Odchod z bežných rutín zvyšuje vašu otvorenosť skúsenostiam a dokonca pomáha aj emocionálnej stabilite prostredníctvom skúseností a interakcií, ktoré máte s ostatnými dovolenkármi, s ktorými sa stretnete počas vašej dovolenky.